15 آذر 1398
En | 
تهيه طرح هاي تفصيلي جديد با مدنظر قراردادن طرح اقدام ملي ساخت مسكن در شهرها
معاون معماري و شهرسازي اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان؛ تهيه طرح هاي تفصيلي جديد با مدنظر قراردادن طرح اقدام ملي ساخت مسكن در شهرها/ عقد قرارداد براي تهيه طرح تفصيلي 27 شهر استان اصفهان ...
پنجشنبه 14 آذر 1398
بررسي موارد جاري شهرهاي اصفهان و بهارستان در كميسون ماده 5 استان
بررسي موارد جاري شهرهاي اصفهان و بهارستان در كميسون ماده 5 استان به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان در جلسه كميسي...
پنجشنبه 14 آذر 1398
   برگزاري جلسه هم افزايي معاونت توسعه مديريت و منابع راه وشهرسازي با حوزه مديركل
برگزاري جلسه هم افزايي معاونت توسعه مديريت و منابع راه وشهرسازي با حوزه مديركل در صبحانه كاري اداره ارتباطات و اطلاع رساني با معاون توسعه مديريت و منا...
ﺳﻪشنبه 12 آذر 1398
170 كيلومتر راه روستايي در منطقه صعب العبور فريدونشهر در انتظار 120 ميليارد تومان اعتبار
170 كيلومتر راه روستايي در منطقه صعب العبور فريدونشهر در انتظار 120 ميليارد تومان اعتبار/اختصاص 25000 متر مربع زمين جهت طرح اقدام ملي ساخت مسكن در شهرستان ...
ﺳﻪشنبه 12 آذر 1398
 26 كيلومتر از باند دوم مباركه – بروجن در مرحله انتخاب پيمانكار
26 كيلومتر از باند دوم مباركه – بروجن در مرحله انتخاب پيمانكار/انجام مطالعات اوليه احداث جاده دسترسي زيباشهر به پلي اكريل مديركل راه وشهرسازي استان اص...
یکشنبه 10 آذر 1398
پيشرفت 80 درصدي پروژه هاي راهسازي در شهرستان لنجان
تامين 68000 مترمربع اراضي شهرستان لنجان در طرح اقدام ملي ساخت مسكن/پيشرفت 80 درصدي پروژه هاي راهسازي در شهرستان لنجان رئيس اداره راه وشهرسازي شهرستان ...
شنبه 09 آذر 1398
گزينش، گلوگاهي براي عبور دادن افراد شايسته براي اداره امور است
مديركل راه وشهرسازي استان اصفهان ؛ گزينش، گلوگاهي براي عبور دادن افراد شايسته براي اداره امور است جلسه دوره آموزشي آشنايي با نظام گزينش كشور با هدف ...
شنبه 09 آذر 1398
در صورت آزاد سازي مسير و رفع موانع موجود، عمليات احداث پروژه كاشان – برزك با سرعت عمل پيش خواهد رفت
در صورت آزاد سازي مسير و رفع موانع موجود، عمليات احداث پروژه كاشان – برزك با سرعت عمل پيش خواهد رفت/ لاينيگ تونل خوانسار در مرحله برگزاري مناقصه معاون...
چهارشنبه 06 آذر 1398
تكميل محور چادگان - اصفهان در انتظار 65 ميليارد تومان اعتبار/ عمل به تعهدات خود در راستاي تكميل محور چادگان – اصفهان
معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان؛ تكميل محور چادگان - اصفهان در انتظار 65 ميليارد تومان اعتبار/ عمل به تعهدات خود در راستاي تكميل محو...
ﺳﻪشنبه 05 آذر 1398
 45پروژه راهسازي بطول 323 كيلومتر و با اعتبار 227 ميليارد تومان در سطح استان اصفهان فعال است
معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان؛ 45پروژه راهسازي بطول 323 كيلومتر و با اعتبار 227 ميليارد تومان در سطح استان اصفهان فعال است ...
ﺳﻪشنبه 05 آذر 1398