27 دی 1397
En | 
تشكيل جلسات كميسون ماده پنج بر مبناي اصول كارشناسي و در راستاي حل مشكل شهرداري ها
                    تشكيل جلسات كميسون ماده پنج بر مبناي اصول كارشناسي و در راستاي حل مشكل شهرداري ها به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازي استان اصفهان، در جلسه كميسيون ماده 5 اي...
چهارشنبه 26 دی 1397
    هم اکنون، برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی در استان اصفهان
                                             هم اکنون، برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی در استان اصفهان همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی با روی...
چهارشنبه 26 دی 1397
تصويب 19 محله هدف بازآفريني در ستاد بازآفريني شهري استان اصفهان/در جريان بازآفريني بايد 1250 ميليارد تومان منابع خرج شود
                                                                      در ستاد بازآفريني شهري استان اصفهان مطرح شد، تصويب 19 محله هدف بازآفريني در ستاد بازآ...
شنبه 22 دی 1397
شهرستانها، اصلي ترين پروژه و محرك توسعه را جهت بازآفريني معرفي كنند
                                                                    رييس اداره هماهنگي ستاد بازآفريني شهري اصفهان گفت؛                                    ش...
چهارشنبه 19 دی 1397
 بررسي 16 مورد از موارد جاري سه شهر كليشاد و سودرجان ، ايمان شهر و فريدونشهر در كميسيون ماده پنج اين هفته استان
 بررسي 16 مورد از موارد جاري سه شهر كليشاد و سودرجان ، ايمان شهر و فريدونشهر در كميسيون ماده پنج اين هفته استان به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اد...
ﺳﻪشنبه 18 دی 1397
  مكاتبه با استاندار اصفهان جهت جلوگيري از فعاليت در گذر آقا نورالله نجفي
                                              مكاتبه با استاندار اصفهان جهت جلوگيري از فعاليت در گذر آقا نورالله نجفي به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسا...
ﺳﻪشنبه 18 دی 1397
              سه انتصاب در اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان
                                                                   سه انتصاب در اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني ...
دوشنبه 17 دی 1397
رويكرد اين اداره كل كمك به شهرداري هاي كوچك در جهت ايجاد جنب و جوش در شهرها و بهبود سكونت در اين مناطق است
                                                               سرپرست اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان؛ رويكرد اين اداره كل كمك به شهرداري هاي كوچك در جه...
یکشنبه 16 دی 1397
تشكيل ستاد احياي بازار تاريخي نايين به عنوان اصلي ترين محرك توسعه واحياي بافت تاريخي اين شهرستان
                                                             رييس اداره هماهنگي ستاد بازآفريني شهري اصفهان خواستار شد؛        تشكيل ستاد احياي بازار تاريخي ...
شنبه 15 دی 1397
تجديد طراحي 7 مركز محله شهر بهارستان
                                                                         تجديد طراحي 7 مركز محله شهر بهارستان بررسي 99 مورد از موارد جاري 9 شهر استان د...
ﺳﻪشنبه 11 دی 1397