30 مهر 1400
En | 

اداره راه و شهرسازي شهرستان تيران و كرون

 

نام و نام خانوادگي  سعید کاشفی
 سمت سرپرست اداره راه و شهرسازي شهرستان تيران و كرون
تلفن تماس 03142222244
 دورنگار  03142221244
آدرس تیران- بلوار آیت اله مظاهری- بلوار صادقیه- سایت اداری