| 11 آذر 1399
En | 

 

نام و نام خانوادگي  علیرضا طائی  
 سمت رئيس اداره راه و شهرسازي سمیرم
تلفن تماس 03147244100
آدرس سمیرم، اداره راه و شهرسازی سمیرم،