30 مهر 1400
En | 

 

نام و نام خانوادگي  علیرضا طائی  
 سمت رئيس اداره راه و شهرسازي سمیرم
تلفن تماس 03147244100
آدرس سمیرم، اداره راه و شهرسازی سمیرم،