30 مهر 1400
En | 

اداره راه و شهرسازي شهرستان دهاقان

نام و نام خانوادگي  حميدرضا آقالر  
 سمت رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان دهاقان
تلفن تماس 03153332831
 دورنگار  03153338911
آدرس دهاقان، بلوار انقلاب، خيابان شهيد نوري، كوچه چهارم، پلاك اول

 درباره شهرستان

 

درباره شهرستان دهاقان