| 06 مهر 1399
En | 

اداره راه و شهرسازی شهرستان فریدونشهر

نام و نام خانوادگي  هادی توازهی  
 سمت رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان فریدونشهر
تلفن تماس 03157597707
 دورنگار  03157597144
آدرس فریدونشهر، بلوار بسیج، میدان استقلال، خیابان گلستان، کوچه نسترن 1