30 شهریور 1400
En | 

اداره راه و شهرسازي شهرستان نجف آباد

 

نام و نام خانوادگي  مرتضی فولادی
 سمت سرپرست اداره راه و شهرسازي شهرستان نجف آباد
تلفن تماس 03142510100
 دورنگار  03142510100
آدرس نجف آباد، خيابان منتظري شمالي، ابتداي كوچه شهيد احمدي