| 23 تیر 1399
En | 

اداره راه و شهرسازي شهرستان كاشان

 

نام و نام خانوادگي  محمدرضا حق شناس
 سمت رئیس اداره راه و شهرسازي شهرستان كاشان
تلفن تماس 03155414618-9
 دورنگار  03155414954
آدرس كاشان، بلوار دانش، بلوار دانشجو، روبروي مجتمع فرهنگي ورزشي شهرداري