| 05 آبان 1399
En | اطلاع رسانی الکترونیکی

بخشی از خدمات میز خدمت الکترونیک
     
   

خدمات الکترونیکی

 

 

خدمات الکترونیکی شهراه

 
 

اطلاعات تماس میز خدمت حضوری

قابل توجه شهروندان محترم:
                                  میز خدمت حضوری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در ساختمان های سعادت آباد و آزادی مستقر می باشد.

آدرس: اصفهان خیابان سعادت آباد، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان (ساختمان سعادت آباد، طبقه همکف، اتاق شماره2)

 

آدرس: اصفهان خیابان هزارجریب، نبش آزادی، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان (ساختمان آزادی، طبقه همکف، اتاق شماره1)


                                                                    شماره های تماس: 36693120  ، 36700220  ،  36685688