| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمت

فرم اطلاع رسانی خدمت

شرح خدمت

15061677000 ترویج مقررات ملی ساختمان موضوع ماده2 قانون نظام مهندسی ساختمان

مستندات مورد نياز

تعیین بودجه لازم بکارگیری مشاوران مطلع و دارای صلاحیت همکاری و مشارکت سازمان صدا و سیما و سازمان های نظام مهندسی استان

قوانين و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

 

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

آقای لقمانی (رئیس اداره)

شماره تماس 03136688011 داخلی 203

مراحل گردش كار

1- دفتر مقررات ملی ساختمان

2- اداره کل راه و شهرسازی استان ها

3- عموم مردم

آدرس محل ارائه خدمت

اصفهان خیابان هزارجریب، نبش آزادی، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، ساختمان آزادی، طبقه همکف

نمودار فرایند

روش ارئه خدمت