| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمت

شرح خدمت

برگزاری آزمون های ورود به حرفه مهندسان

مستندات مورد نياز

مدارک دانشگاهی از فوق دیپلم به بالا در رشته های مرتبط با ساختمان

قوانين و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

 

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

 

مراحل گردش كار

1- ثبت نام آزمون
2- دریافت کارت جلسه
3- شرکت در جلسه آزمون
4 – مشاهده نتایج آزمون
 

آدرس محل خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی

نمودار فرآیند

روش ارائه خدمت