| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمات

شرح خدمت

تهیه و تصویب طرح های جامع و جامع تفضیلی برای شهرهای استان که روند آن با انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد آ؛از و مطالعات میدانی و برداشت وضع موجود که به تائید شهرداری می رسد و پس از آن تدوین طرح پیشنهادی که بعد از تصویب در کارگروه ، شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شورایعالی شهرسازی و معماری،  به استان ابلاغ می گردد

مستندات مورد نیاز

گزارش طرح ، نقشه ها

قوانین و مقررات

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ، قانون تاسیس شورای عالی ، نحوه تهیه و تدوین طرح های توسعه شهری  

پاسخ به سئوالات متدوال

 

مدت زمان انجام خدمت

   مدت زمان تهیه طرح با توجه به پیوست زمانی قرارداد متغییر است

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

 

مسئول اصلی ارائه خدمت

 

مراحل گردش کار

1.        انتخاب مشاور و عقد قرارداد

2.        تهیه نقشه پایه  مدارک و اطلاعات لازم و استعلام از دستگاه های ذیربط

3.        برداشت وضع موجود

4.        ارسال نقشه وضع موجود به اداره کل راه و شهرسازی جهت کنترل و تائید

5.        ارایه به گروه کارشناسی کارگروه تخصصی امور زیربنایی شهرسازی و معماری و شورای برنامه ریزی و توسعه استان

6.        ارایه طرح پیشنهادی

7.        برگزاری جلسه با شهرداری و تائید شهرداری و شورای اسلامی

8.        ارایه طرح در  کمیته کارشناسی و کارگره امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی

9.        ارسال طرح به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت بررسی و تصویب

10.    بررسی و تصویب در کمیته فنی و شورایعالی شهرسازی و معماری و انجام اصلاحات لازم و ابلاغ به استان

11.    ابلاغ طرح به استان و ابلاغ به شهرداری ها  از طرف استانداری

آدرس محل ارائه خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی

نمودرا فرایند

 

روش ارائه خدمت