| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمات

شرح خدمت

پرداخت تسهیلات بانکی خرید یا ساخت مسکن به اقشار ویژه

مستندات مورد نیاز

معرفی نامه بنیاد شهید یا بانک عامل، مدارک سجلی متقاضیان

قوانین و مقررات

آئین نامه تامین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهداء.

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

2 روز. مدت زمان قید شده به صورت تقریبی بوده و در صورت نقص در مدارک یا سایر موارد قابل افزایش است.

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

 

مسئول اصلی ارائه خدمت

 

مراحل گردش کار

1.        ثبت معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران یا بانک عامل و ارجاع به کارشناس مربوطه

2.        بررسی مدارک شناسایی متقاضی

3.        تهیه جوابیه به بنیاد شهید یا بانک عامل

4.        پاراف و امضا مدیرکل

آدرس محل ارائه خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی

نمودار فرایند

 

روش ارائه خدمت

 

فرم اطلاع رسانی خدمت