| 31 خرداد 1400
En | 

شرح خدمت

به منظور گسترش و توسعه دانش در ارتباط با ماموریت ها و وظایف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و در زمینه های گوناگون اعم از معماری، شهرسازی، مرمت، علوم اجتماعی و اقتصاد و غیره ... و در راستای بهبود مدیریت شهری در سطح کشور، حمایت از پایان نامه های تحصلیلی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد از منظر و دیدگاه نظری و کاربردی از اهمیت و جایگاه ویژه ایی برخوردار می باشد. لذا شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در راستای و به منظور استفاده از توانمندی های علمی دانشگاه ها و برقرای ارتباط و تعامل سازنده با انها و همچنین ایجاد انگیزه در دانشجویان با رویکرد حمایت از ایده های نو  و خلاقانه اقدام به حمایت از پایان نامه دانشجویی واجد شرایط نموده است.

مستندات مورد نیاز

انتخاب موضوع پایان نامه در چارچوب حمایت  از  پیان نامه های شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، فرم شماره 1 تکمیل شده به همراه پروپوزال مصوب دانشگاه در دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت مادر تخصصی

قوانین و مقررات

نظام نامه

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

پایان نامه ارشد 10 ماه و در مقطع دکتری 20 ماه.

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

 

مسئول اصلی ارائه خدمت

 

مراحل گردش کار

1.        مراجعه به سایت UDRC.IR جهت دریافت سرفصل های پایان نامه دانشجویی و فرم های مربوطه

2.        تحویل فرم شماره 1 تکمیل شده و پروپوزال مصوب دانشگاه

3.        انعقاد قرارداد

4.        تحویل فرم شماره 2 تکمیل شده پس از گذشت نیمی از زمان قرارداد و اعلام تاریخ  و زمان دفاع

5.        تحویل فرم شماره 3 تکمیل شده به همراه مستندات مورد نیاز پس از پایان قرارداد

6.        ارایه یک نسخه از پایان نامه

آدرس محل ارائه خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی

نمودار فرایند

 

روش ارائه خدمت

 

بیانیه سطح توافق خدمات