| 31 خرداد 1400
En | 

فرم اطلاع رسانی خدمت

 

شرح خدمت

صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"  جهت طراحی و نظارت پروژه های غیر دولتی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مستندات مورد نياز

1-      گواهی تایید صلاحیت در رشته یا رشته های مورد نظر از سازمان مدیریت.

2-      تصویر کارت معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

3-      تصویر پروانه اشتغال به کار اعضای هیات مدیره، شرکا، شاغلین و مدیرعامل(در صورت دارا بودن پروانه اشتغال به کار) حداقل دو نفر.

4-      تصویر شناسنامه اعضای هیات مدیره.

5-      ارائه خود اظهاری مبنی بر شاغل بودن تمام وقت یا نیمه وقت بودن شاغلین در شرکت، در دفاتر اسناد رسمی

6-      اصل فیش واریزی 300000ریال به حساب معرفی شده.

7-      اصل و فتوکپی پروانه اشتغال به کار معتبر کلیه اعضاء هیات مدیره و شاغلین.

قوانين و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آیین نامه اجرایی مصوب بهمن ماه 1375

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

یک ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

مبلغ 60000 ریال به شماره حساب بانکی 2176320206000  به نام تمرکز درآمدهای عمومی راه و شهرسازی استان

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم رحیمی

شماره تماس 03136688011 داخلی 296

مراحل گردش کار

1-مراجعه مدیر عامل شرکت به همراه تقاضا نامه کتبی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

2-کنترل مدارک توسط سازمان نظام مهندسی و تشکیل پرونده

3-درصورت نقص مدارک     اطلاع به متقاضی جهت رفع نواقص

4-در صورت تکمیل  ارسال به اداره کل راه و شهرسازی استان

5-کنترل مدارک توسط کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان

6-در صورت نقص مدرک    مرحله 3

7-در صورت تکمیل    بازدید از محل شرکت و تجهیزات

8-نتیجه بازدید     منفی – مرحله 3

9-نتیجه بازدید مثبت    چاپ پروانه و امضاء توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان

10-تحویل پروانه به مدیر عامل شرکت

آدرس محل خدمت

اصفهان خیابان هزارجریب، نبش آزادی، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، ساختمان آزادی، طبقه همکف

نمودار فرآیند

 

روش انجام خدمت