| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمت

فرم اطلاعات خدمت

شرح خدمت

 

مستندات مورد نياز

1-       تصویر و اصل مدرک تحصیلی که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده با تعیین و تصریح رشته و گرایش آن.

2-       گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده 6 آیین نامه.

3-      ارائه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی.

4-      فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال به کار.

5-      مدارک عضویت در تشکل حرفه ای مربوط.

6-      اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه.

7-      اصل و کپی کارت پایان خدمت وظیفه.

 

قوانين و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آیین نامه اجرایی آن مصوب بهمن 1375

پاسخ به سوالات متداول

سوال

 

پاسخ

مدت زمان انجام خدمت

یک ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

مبلغ 60000 ریال به شماره حساب بانکی 2176320206000  به نام تمرکز درآمدهای عمومی راه و شهرسازی استان

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم رحیمی

شماره تماس 03136888011  داخلی 296

مراحل گردش كار

 

آدرس محل خدمت

اصفهان خیابان هزارجریب، نبش آزادی، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، ساختمان آزادی، طبقه همکف

نمودار فرآیند

روش ارائه خدمت