| 31 خرداد 1400
En | 

بیانیه سطح توافق خدمات

شرح خدمت

به جهت تامین خدمات روبنایی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان اراضی با کاربری موضوع ماده 100 و غیرمسکونی به دارندگان موافقتنامه اصولی واگذار می گردد.

مستندات مورد نياز

1- تقاضای کتبی

2- موافقتنامه اصولی از دستگاه دولتی مرتبط

3- مصوبه هیئت نمایندگی

قوانين و مقررات

دستورالعمل اجرایی ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (فراز دوم)

پاسخ به سوالات متداول

 

مدت زمان انجام خدمت

بسته به پیگیری متقاضی و تکمیل بودن مدارک و واریز وجه توسط متقاضی متغیر است

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

 

مراحل گردش كار

1- درخواست زمین و ارائه طرح

2- امکان سنجی وجود اراضی مناسب شهری جهت واگذاری و برگزاری فراخوان

3- ارائه موافقتنامه اصولی از سوی دستگاه دولتی متولی

4- تخصیص زمین

5- استعلام قیمت کارشناسی از کارشناس رسمی دادگستری

6- تایید قیمت کارشناسی در هیئت نمایندگی

7- واریز وجه طبق دستورالعمل های ابلاغی

8- واگذاری زمین

آدرس محل خدمت

اصفهان اداره کل راه و شهرسازی

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت