07 بهمن 1398
En | 

خدمات شناسه دار

15061677000     انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان

13041682103     صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)

13041682104     صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)

13041682110     صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی(شخص حقوقی)

13041682109     صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"

13041682106     صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و معمار تجربی-پایه

13041682107     صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی

13041682102     صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی

13041682101     صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی

13041682100     صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی

13041682105     صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)

13041682108     صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"

13051683000     پاسخگویی به شکایات تشکلها در حوزه حمل و نقل

13051685000     تامین مصالح پروژه های عمرانی

13051686000     ارائه فرصت های سرمایه گذاری و مشاوره در خصوص ماهیت پروژه های حمل و نقل به متقاضیان سرمایه گذاری

13051688000     تدوین پیش نویس و ارائه شاخصهای برنامه های توسعه بخش حمل و نقل

13052156100     احداث و بهسازی راه اصلی و فرعی

13052156101     احداث و بهسازی راه روستایی

13052157000     مطالعه و پایش مسیر پروژه های راهسازی

14041682100     نظارت بر ساخت و سازهای شهری بر اساس ماده 35 قانون بصورت شکایت یا سرزده

15011687000     صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهیلات صندوق توسعه ملی

15021690103     تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري

15021689100     تهيه طرح‌هاي كالبدي منطقه‌اي

15021689101     تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع ناحيه

15021689100     تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع شهری

15021690101     تهيه طرح‌هاي تفصيلي شهري

15021690102     تهيه طرح‌هاي طراحی شهري

15021690103     تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري

15021691000     ارائه عکس و نقشه پایه از مناطق شهری و فراشهری

15012152000     صدور مجوز تخریب و بازسازی ساختمان های عمومی و دولتی

15022153000     بررسی ساخت و ساز و رفع تعارض موقعیت مکانی ابنیه در مسیر و حریم احداث طرحهای ساخت راه

15012154000     نظارت بر تغییرات طرح تفصیلی موضوع کمیسیون ماده 5

15021691000     ساماندهی و بهسازی نماها، جداره ها و مناظر شهری، مناسب سازی محیط و معابر

15061681000     تعیین و حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با نظام مهندس ساختمان

15051680000     تدوين و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

18051678100     برگزاري آزمون ورود به حرفه

18051678000     مديريت و راهبردي آموزشهاي تخصصي

15061679000     نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان

15061544000     شناسایی و نگهداشت زمین های ملی

15061545000     بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین

15061546100     تعیین نصاب مالکانه زمین غیر موات

15061546101     تعیین نصاب مالکانه زمین موات

15011547000     آماده سازی زمین به صورت مشارکتی

15011548000     اجرای پروژه ساخت مشارکتی

15021549100     واگذاری زمین به اقشار ویژه

15021549101     واگذاری زمین به دستگاه های دولتی

15021549102     واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی

15051487104     حمایت از پایان نامه های دانشجویی

15061545000    کمسیون ماده 12 موضوع شناسایی اراضی ( بررسی نوعیت زمین )

19091551000    توزیع یارانه سود بانکی اقشار ویژه

15021692000    تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران

15021690000   تهیه و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری

18051678000  راهبری آموزش های تخصصی در حوزه مسکن و شهرسازی

10031709000    اجرای ساختمانهای دولتی و عمومی

10031710000    مطالعه و طراحی ساختمانها و تاسیسات

15011830000  سرمایه گذاری و مشارکت در طراحی و اجرای ساختمانها

15011831000    ارائه خدمات فنی و مهندسی در طراحی و اجرای ساختمانها