| 24 مرداد 1399
En | 

معرفی

دفتر منطقه‌ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در استان اصفهان در تاریخ پنجم تیر ماه سال 1393 با حضور جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی و دکتر شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در محل اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افتتاح گردید. این دفتر بر اساس تفاهم‌نامه مشترک فی‌مابین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تأسیس شده است.

اهداف

گسترش فعالیت‌های تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی در زمینه‌های ساختمان، معماری، شهرسازی، حمل و نقل، بهبود کیفیت در حوزه‌های حمل و نقل، گسترش فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی در حوزه مسکن، افزایش کیفیت ساخت و ساز از طریق پیاده‌سازی هر چه بیشتر مجموعه مقررات ملی ساختمان و نیز ایجاد پل ارتباطی بین وزارت راه و شهرسازی و اساتید و پژوهشگران دانشگاهی، از جمله اهداف تأسیس این دفتر می باشد.

وظایف

در راستای نیل به اهداف فوق و بر اساس تفاهم نامه منعقده، برخی اختیارات و وظایف از سوی مرکز تحقیقات به دفتر منطقه ای واگذار گردیده که اهم آنها عبارتند از:

-همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی مرکز با توجه به پتانسیل علمی موجود در سطح استان با مشارکت مراکز علمی و دانشگاه‌ها؛

-همکاری علمی پژوهشی و آموزشی در بخش انرژی های تجدید شونده و افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان در سطح استان؛

-ایجاد تعامل بین مهندسین منطقه با دفتر تدوین ضوابط و مقررات ملی ساختمان در مرکز؛

-استفاده از ظرفیت های علمی استان در تدوین مقررات ملی ساختمان در قالب ارائه نقطه نظرات مهندسان و موافقت شورای تدوین مقررات ملی ساختمان؛

-همکاری در ارائه خدمات نظارت عالیه بر کیفیت پروژه های ویژه استان؛

-همکاری در معرفی آزمایشگاه های معتبر استان برای انجام آزمایشات مورد نیاز صدور گواهی نامه فنی به عنوان آزمایشگاه همکار دفتر منطقه‌ای؛

-همکاری در انجام آزمایشات، مطالعات و تحقیقات فنی جهت بررسی مقاومت،کیفیت و انطباق مصالح ساختمانی با مقررات ملی ساختمان به منظور صدور گواهینامه فنی؛

-صدور خدمات فنی و علمی، همچنین گسترش مقررات و ضوابط ملی ساختمان در استان؛

-مشارکت و تعامل با انجمن ها و تشکل های حرفه ای و صنفی در حوزه های حمل و نقل به منظور ارتقاء سطح نظارت کیفی حوزه های مرتبط؛

-برگزاری دوره های آموزشی دارای تقویم به نمایندگی از مرکز، با هماهنگی معاونت آموزش و توسعه فناوری مرکز؛

-همکاری در برگزاری نمایشگاه های تخصصی؛

-همکاری در گسترش استفاده از فناوری های نوین (مصالح، فرآورده ها و سیستم های ساختمانی) مطابق با الزامات مقررات ملی ساختمان و قوانین مرتبط مورد تائید مرکز؛

-تشکیل شورای استانی آموزش، تحقیقات، فناوری و ارتقاء بهره وری با بهره گیری از اعضای هیات علمی و متخصصین مجرب استان؛

-تعامل با نخبگان استان در راستای تهیه طرح های توسعه منطقه ای و گسترش عملیاتی کردن آنها ؛

-توسعه شبکه شتابنگاری استان و همکاری در بازدید دستگاههای شتابنگار و ارائه راهکارهای فنی در ارتقای کیفی و کمی بهره برداری از شتابنگارها؛

-همکاری با کارشناسان مرکز جهت بازدید و تشکیل پروندهکارخانجات آسفالت و تاسیسات شن و ماسه در سطح استان و معرفی کارخانجات برای دریافت گواهینامه فنی؛

-برنامه ریزی برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لزوم اخذ گواهینامه فنی

-نظارت بر فعالیت‌های آزمایشگاه و برنامه‌ریزی برای تعمیر و نگهداری، کالیبراسیون و بررسی درخواست‌های متقاضیان خدمات مهندسی و آزمایشگاهی؛