31 شهریور 1400
En | 
   پرسش های متداول

1-جهت اخد مجوز نصب تابلو در حاشیه مسیر چه مراحلی باید طی شود؟

  الف - مراجعه به دبیر خانه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و ارائه درخواست

  ب- ثبت درخواست و دریافت شماره نامه جهت پیگیری های بعدی
  
   ج - اخذ پاسخ مکاتبه از اراده ایمنی و حریم راهها

  د- مراجعه به اداره حمل و نقل و پایانه های استان تهران و عقد قرار داد جهت نصب تابلو

  2- اقدامات لازم در خصوص اخذ مجوز حریم راه چیست؟

الف - مراجعه به اداره ایمنی و حریم راهها و دریافت برگه تعد نامه

ب- تکمیل و ارائه تعهد نامه

ج- ارائه نقشه محل مورد نظر

د - دریافت نامه مربوطه از اداره ایمنی و حریم راهها

ه - واریز وجه تعیین  شده  و دریافت تاییدیه فیش واریزی از ذیحسابی

و - مراجعه به معاون راهداری و دریافت تصویب نهایی مجوز

3 - ملک اینجانب در طرح راهسازی قرار کرفته است ، جهت احقاق حقوق قانونی ام در وحله اول به کدام اداره مراجه نمایم؟

در ابتدا به اداره راه و شهرسازی شهرستان مریوطه مراجعه نمایید ، بعنوان مثال اگر ملک شما در منطقه دماوند واقع گشته به اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند مراجعه نمایید.

4 - عملکرد اداره شهرستان مربوطه در برابر مراجعین چیست؟

 اداره مربوطه موضوع درخواست شما را بررسی میکند ، چنانچه ارزیابی ملک شما بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان تهران باشد ، طی نامه ای از مهدسین مشاور در خواست صدور پلان و نقشه ارزیابی ملک مورد نظر را مینماید.

 5 - منظور از پلان ارزیابی چیست ؟


پلان ارزیابی شامل 4 بخش میباشد:


GPS : موقعیت دقیق ملک شما را بر اساس موقعیت ماهواره ای نشان می دهد.

کیلومتراژ : نقطه اول و آخر ملک شما بر اساس نقشه راهسازی نشان می دهد.

مساحت : مساحت دقیق از ملک شما که مورد نیاز رهسازی می باشد را تعیین می نماید.

اعیانی : در صورت وجود هر گونه اعیانی مثل درخت ، کشت ، چاه ،ساختمان و .... چگونگی و تعداد آن را مشخص می نماید.

6 - پس از تحویل گرفتن پلان ارزیابی به کدام واحد مراجعه کنم؟


پس از دریافت پلان با تمام مشخصات فوق به همراه نامه ای از اداره راه  شهرستان ، به واحد ارزیابی اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کرده و این واحد با توجه به نوع مالکیت شما فرم تهیه مدارک جهت تشکیل پرونده را ارائه خواهد داد.

7 - فرم تکمیل مدارک شامل چه مدارکی می باشد؟


بسته به نوع مالکیت و مشخصه های دیگر بسیار متفاوت می باشد ولیکن در کلیت شامل 13 مورد زیر می باشد.


نامه در خواست ارزشیابی زمین

 دو برگ  : گواهی تخریب نمایی

شنانامه مالک و دو برگ رو نوشت

دو برگ : گواهی شورا

نقشه 1:2000 سازمان نقشه برداری جغرافیایی


سند  زمین و چهار سری رو نوشت برابر اصل

نقشه تفکیکی سازمان ثبت استاد و املاک و دوبرگ رو نوشت برابر اصل

گواهینامه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی در برابری سند با زمین

شناسنامه بازماندگان و دوبرگه رونوشت

گواهی حصر وراثت شورای حل اختلاف و دو برگ رو ئنوشت باربر اصل

وکالت نامه و سه برگ رو نوشت برابر اصل

شناسنامه وکیل و موکل و دوبرگ رونوشت برابر اصل برگ و برگ وفات

13 - شماه حساب :                          بانک :           شعبه :              کد شعبه:


8 - قیمت گذاری توسط چه فردی و چگونه صورت می پذیرد؟


توسط یک کارشناس از کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت می گیرد که توسط ابلاغیه ای از اداره راه به همراه کارشناس ارزیابی و شخص مالک در محل حاضر می شوند و پس از مدتی کارشناس طی نامه ای قیمت هارا به کارشناس ارزیابی اعلام می دارد.

آیا مالک می تواند از طرف خودش کارشناس در امور اراضی دعوت کند؟

 بله از همان ابتدا شما می توانید طی نامه ای کارشناس مورد نظر خودتان را با ذکر نام و شماره تماس و آدرس به این اداره معرفی نمایید تا هر دو کارشناس با انتخاب کارشناس سوم ( مرضی الطرفین )  نسبت به قیمت گذاری عرصه و اعیان شما اقدام نمیایند که به این عمل هیئت کارشناسی سه نفره می گویند.

اگر کارشناس از طرف اداره دعوت شده باشد هزینه کارشناسی بر عهده اداره می باشد ، ولیکن اگر توسط مالک دعوت شده باشد  بعهده مالک می باشد و  نیمی از هزینه کارشناس سوم (مرضی الطرفین ) برعهده اداره و نیم دیگر بعهده مالک می باشد.

اگر مالک کارشناس از طرف خود دعوت نکرده باشد و نظر کارشناس شما را هم قبول نداشته باشد باید چگونه عمل کند؟

مالک بعد از ارسال نامه قیمت گذاری کارشناس ، باز هم می تواند کارشناس مورد نظرش را معرفی کند و کارشناسی هیئت سه نفره صورت پذیرد.

پرداخت هزینه های کارشناسی بعهده چه کسی می باشد؟

اگر کارشناس از طرف اداره دعوت شده باشد هزینه کارشناسی بر عهده اداره می باشد ، ولیکن اگر توسط مالک دعوت شده باشد بعهده مالک می باشد و نیمی از هزینه کارشناس سوم ( مرضی الطرفین )  بر عهده اداره و نیم دیگر بعهده مالک می باشد.

اگر زمین اوقافی باشد ولیکن کشت زمین متعلق به ما باشد آیا پول زمین و کشت  هر دو پرداخت خواهد شد؟

خیر ، اگر زمین اوقافی باشد تنها پول کشت به شما پرداخت خواهد شد.

اگر زمین اوقافی باشد ولیکن کشت زمین متعلق به ما باشد آیا پول زمین و کشت هر دو پرداخت خواهد شد؟

خیر ،اگر زمین اوقافی باشد تنها پول کشت به شما پرداخت خواهد شد.

اگر زمین در حریم قانونی قرار گرفته باشد و ما در آن کشت انجام داده باشیم حقی از بابت زمین به ما تعلق خواهد گرفت؟

خیر ، از بابت پول زمین هزینه ای به شما قابل پرداخت نمی باشد، چرا که زمین متعلق به خود اداره راه می باشد.