30 مهر 1400
En | 

مشاوره حقوقی مشکلات آپارتمان نشینی

در این بخش شما می‌توانید سوالات حقوقی خود را در خصوص مشکلات و منازعات مربوط به مسائل آپارتمان نشینی با کارشناسان دفتر حقوقی ستاد وزارت راه و شهرسازی درمیان بگذارید و از مشاوره حقوقی این کارشناسان استفاده نمایید. بدیهی است جهت امکان پذیر بودن ارائه مشاوره درست، توضیحات شما باید کامل و شفاف باشد. همچنین در صورت نیاز می توانید اسناد و مدارک مرتبط را ضمیمه نمایید.
برخی از موضوعات مشاوره حقوقی مربوط به مسائل آپارتمان نشینی شامل موارد زیر می باشد:
- نحوه پرداخت هزینه های ساختمان
- نحوه مدیریت امور ساختمان
- نحوه انتخاب هیات مدیره
- رفع ابهام مواد قانونی تملک آپارتمانها و ....

همچنین توصیه می‌شود قبل از ثبت درخواست، موارد زیر را مطالعه نمایید:
قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۴۴ مجلس
آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

درخواست مشاوره ی حقوقی