30 مهر 1400
En | 

گزارش تخلفات ساختمانی و شهرسازی

شما می‌توانید در هر شهر و استانی درصورت مشاهده هر نوع تخلف از قانون در حوزه شهرسازی و ساختمانی با گزارش این تخلف، آن را به اطلاع کارشناسان و مدیران مسکن و ساختمان یا معماری و شهرسازی استان مربوطه برسانید. گزارش تخلف به صورت مستقیم و بی واسطه به دو مدیریت «مسکن و ساختمان» و «معماری و شهرسازی» اداره کل راه و شهرسازی ارسال می‌شود. برخی از موضوعات این گزارش شامل موارد زیر می باشد:

  • -افزایش غیرمجاز تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و ...
  • -عدم رعایت اصول ایمنی (مانند: گودبرداری غیراصولی یا بدون مجوز)
  • -ساخت و ساز غیر مجاز یا تغییر غیرقانونی کاربری ملک
  • -تخلفات شهرداری یا ناظر پروژه و ...