26 شهریور 1400
En | 
 نام و نام خانوادگي حسن کحال زاده  
سمت رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی
تلفن تماس 36698000
دورنگار 36686067
محل استقرار ساختمان سعادت آباد

 

شرح وظايف

   اطلاع رساني صحيح و به موقع برنامه ها و عملكرد اداره كل به شهروندان و مسئولين ذيربط.

  برقراري ارتباطات مناسب ميان دستگاههاي اجرايي استان و همچنين ساير مراجع ذيربط براي اجراي هماهنگ و صحيح برنامه هاي تنظيمي.

  هماهنگي و برقراري ارتباط مستمر و مستقيم با مركز ارتباطات و اطلاع رساني ستاد وزارت متبوع.

  تهیه و تدوین برنامه سالانه اطلاع رسانی و تبلیغی اداره کل.

 اجرای برنامه های خبری، تبلیغاتی، انتشاراتی ومطالعاتی اداره کل استان

     الف- تهیه و تدوین اخبار، بیانیه، اطلاعیه، آگهی وپیامهای اداره کل و اقدام به انعکاس آن در رسانه های گروهی.

     ب- ساماندهی برنامه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی و چاپ و تهیه اقلام تبلیغاتی.

     ج- انتشار نشریات اداری و موردی در اداره کل، تهیه فیلم، اسلاید و عکس از فعالیتهای اداره کل.

     د- افکارسنجی در سطح استان به منظور آشنایی با افکارو عقاید آحاد مردم در خصوص نحوه عملکرد اداره کل.

  رسیدگی و پاسخگویی به نامه های مردمی.

 برنامه ریزی و همکاری در جهت برگزاری کنفرانسها،سمینارها، نمایشگاههای فنی و تخصصی، جشنواره ، مصاحبه ها و بازدیدهای استانی در رابطه با وظایف اداره کل.

  برنامه ریزی و تشکیل ستادهای ویژه برگزاری مراسم و مناسبتهای ملی و مذهبی در اداره کل.

 اداره امور کتابخانه اداره کل و تجهیز آن.

 عضویت و شرکت فعال در شوراها، مجامع و ستادهای هماهنگی مرتبط با روابط عمومی.

 تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی و یژه کارکنان اداره کل.

هماهنگی و برقراری ارتباط مستمر و مستقیم بادفتر روابط عمومی وزارتخانه.