26 شهریور 1400
En | 

شرح وظایف

  راهبري امور مربوط به حراست و همچنين مديريت بحران و پدافند غيرعامل براساس ضوابط و مقررات و از طريق هماهنگي با مركزحراست وزارتخانه

  همكاري با ستاد وزارتخانه درانجام امور مربوط به گزینش نیروی انسانی اداره كل براساس ضوابط و مقررات.

  صیانت از منابع انسانی با تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی

  شناسایی کارکنان شایسته و پیشنهاد به مدیرکل محترم برای برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی دربکارگیری آنان متناسب با نیازهای تخصصی و عمومی مدیرکل

  برنامه ریزی و اهتمام جدی در حفظ اطلاعات، داده ها، اسناد،سوابق پروژه ها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و چشم انداز اداره کل متناسب با نیاز

  برنامه ریزی و بکارگیری مناسب عوامل حفاظت فیزیکی در حفظ و حراست از ابنیه، تاسیسات و دارایی های اداره کل

  تهیه بانک اطلاعاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد وبرآورد توان انجام کار و کیفیت كارهاي اجرايي يا اجرا شده در حوزه های اجرایی،حقوقی و املاک

  نظارت بر حسن اجرای قوانین ، سیاست ها آئین نامه ها و دستوالعمل های ابلاغی ازسوی مقام عالی وزارت و معاونان محترم وزیر

  اعمال نظارت در واگذاری پروژه ها و طرح ها از طریق فرآیند رقابت منصفانه بارعایت موازین قانونی و توجه به مدیریت مالی و مدیریت قراردادها

  نظارت بر فرایند تهیه و اجرای طرح های شهری، مسکن و واگذاری ها

  نظارت بر فرایند اجرا و نگهداری شبکه حمل و نقل حوزه تحت پوشش راهداری استان و همچنین شناسایی موانع و مشکلات موجود

  اقدامات تکمیلی برای فعال نمودن نمایندگی حراست شهرستان های تابعه با رعایت ساختارهای سازمانی

  برقراری تعامل و اعمال فرهنگی فی ما بین مدیران حراست ادارات کل و سایر دوایرتابعه وزارتخانه در استان

  تعامل و همکاری با مراجع محترم قضایی،امنیتی و انتظامی استان در چارچوب قانون و مقررات.