چهارشنبه، 14 خرداد 1399
En | 
  در شاخص هاي اختصاصي سال 97 در حوزه املاك و حقوقي جلوتر از برنامه و اهداف بوده ايم

در شاخص هاي اختصاصي سال 97 در حوزه املاك و حقوقي جلوتر از برنامه و اهداف بوده ايم

تاریخ انتشار: 1398/02/22|   بازدید: 136 |  print

                                                                           معاون املاك و حقوقي راه و شهرسازي استان اصفهان؛
              در شاخص هاي اختصاصي سال 97 در حوزه املاك و حقوقي جلوتر از برنامه و اهداف بوده ايم
حسين سالاري مقدم اقدامات انجام شده و برنامه هاي آينده حوزه املاك و حقوقي راه وشهرسازي استان اصفهان را تشريح كرد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان، حسين سالاري مقدم معاون املاك و حقوقي راه وشهرسازي درباره شاخص هاي اختصاصي دستگاههاي استاني در سال 97 در حوزه املاك و حقوقي گفت: 721 مورد تعيين تكليف پرونده هاي حقوقي در جريان و آراء صادره له دولت، 4244 مترمربع واگذاري و پرداخت حدنصاب مالكانه از محل موجودي اراضي، 70 مورد اجراي بخشنامه سياست هاي حمايتي در زمينه نحوه واگذاري عرصه ساختمانهاي احداثي در اراضي تصرفي و 212 واحد مسكوني و قطعه واگذاري زمين به اقشار ويژه از جمله شاخص هاي اختصاصي در اين حوزه بوده است.
سالاري مقدم يادآور شد: اين تعداد پرونده ها و يا اراضي واگذاري به لحاظ اهداف كمي استان خيلي كمتر از اين موارد بوده كه موارد ياد شده با عملكرد واقعي ارائه گرديده كهبا اين اقدامات بسيار جلوتر از اهداف كمي و برنامه ها بوده ايم.

وي در رابطه با برنامه هاي اجرايي در سال 98 در حوزه واگذاري اراضي اظهار داشت: ساماندهي عرصه مسكن مهر به تعداد 500 قرارداد، تامين مسكن اقشار ويژه به تعداد 150 نفر، واگذاري اراضي در راستاي طرح اقدام ملي معادل 300 واحد مسكوني، واگذاري اراضي و واحدهاي مسكوني معادل 400 واحد مسكوني، واگذاري اراضي غير مسكوني به مساحت 30 هكتار، و تعيين تكليف قراردادهاي مهلت سپري شده در سنوات قبل به تعداد 200 قرارداد در بخش واگذاري از جمله برنامه هاي سال 98 است.
در بخش املاك نيز اخذ سند اراضي ملي و موات داخل محدوده به مساحت 34 هكتار، تحصيل اراضي ملي و موات داخل حريم به مساحت 10000 هكتار، تامين و پرداخت نصاب هاي مالكانه به مساحت 5000 مترمربع، اخذ صورتمجلس تفكيكي به تعداد 800 واحد و قطعه، تبديل اسناد مالكيت دفترچه اي و اخذ اسناد تك برگي به تعداد 4000 سند، شناسايي اراضي تصرفي به تعداد 2000 قطعه و بازشماري منابع سازمان و پرونده خواني به تعداد 13000 پلاك از جمله برنامه هاي سال جاري مي باشد.
معاون املاك و حقوقي راه وشهرسازي در خصوص برنامه هاي سالجاري در بخش حقوقي بيان داشت: در بخش حقوقي تعيين تكليف پرونده هاي حقوقي له و عليه دولت به تعداد 500 راي ، طرح دعوي و تشكيل پرونده براي متصرفين اراضي دولتي به تعداد 150 قطعه و اجراي آراي صادره قطعي له و عليه دولت به تعداد 90 راي از جمله برنامه هاي سال 98 اين معاونت است.

 

 
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد