30 مهر 1400
En | 
Loading
 • شما به هركدام از خدمات شناسه دار این اداره کل در میز خدمت چه امتيازي مي دهيد؟

 • عالي خوب متوسط ضعيف
  * انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان
  * صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)
  * صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)
  * صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی(شخص حقوقی)
  * صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"
  * صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی
  * صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی
  * صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی
  * صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)
  * صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"
  * تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري
  * تهيه طرح‌هاي كالبدي منطقه‌اي
  * تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع ناحيه
  * تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع شهری
  * تهيه طرح‌هاي تفصيلي شهري
  * تعیین و حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با نظام مهندس ساختمان
  * تدوين و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
  * برگزاري آزمون ورود به حرفه
  * مديريت و راهبردي آموزشهاي تخصصي
  * نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان
  * تعیین نصاب مالکانه زمین غیر موات
  * تعیین نصاب مالکانه زمین موات
  * واگذاری زمین به اقشار ویژه
  * واگذاری زمین به دستگاه های دولتی
  * واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی
  * واگذاری زمین به عموم مردم
  * حمایت از پایان نامه های دانشجویی
  * نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور
  * کمسیون ماده 12 موضوع شناسایی اراضی ( بررسی نوعیت زمین )
  * توزیع یارانه سود بانکی اقشار ویژه
  * تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران
  * تهیه و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری