31 شهریور 1400
En | 

نظرسنجی

Loadingمدیریت بحران و پدافند غیرعامل

مدیریت بحران

   *  تعاریف - تاریخچه - تصاویر

   * شرح وظایف

پدافند غیرعامل

   *  تعاریف - تاریخچه - تصاویر

   * شرح وظایف

 

 

پدافند غیرعامل

     - کارگروه پدافند غیرعامل در حوزه راه و شهرسازی

           1- اعضاء

           2- شرح وظایف

           3- اقدامات

مدیریت بحران

     - کارگروه ارزیابی خسارات

           1- اعضاء

           2- شرح وظایف

           3- فرم خسارات

     - کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین،ابنیه، ساختمان و شهرسازی در مدیریت بحران

           1- اعضاء

           2- شرح وظایف

           3- اقدامات

     - کارگروه تخصصی حمل و نقل، شریان های حیاتی، بلایای جوی و طوفان در مدیریت بحران

           1- اعضاء

           2- شرح وظایف

           3- اقدامات

                *  کارگروه تخصصی فرعی

                     -  کارگروه تخصصی حمل و نقل جاده ای

                     -  کارگروه تخصصی حمل و نقل ریلی

                     -  کارگروه تخصصی حمل و نقل هوایی

                     -  کارگروه تخصصی بلایای جوی و طوفان