| 06 مهر 1399
En | 

آموزش

در 6 ماهه اول سالجاری 12 دوره آموزشی در قالب 8 هزار و 515 نفر ساعت آموزش برای کارکنان راه و شهرسازی استان برگزار شد براساس مجوزهای اخذ شده و به منظور ارتقای سطح علمی و آموزشی کارکنان، از ابتدای سالجاری تاکنون 12 دوره آموزشی تخصصی و عمومی مطابق با نیازسنجی‌های صورت گرفته برای 667 نفر در قالب 8 هزار و 515 نفر ساعت برگزار گردید. دوره‌های مذکور بصورت حضوری و غیرحضوری در زمینه‌های فناوری اطلاعات، اداری، پزشکی، خانوادگی و ... در محل اداره کل و با همکاری موسسات علمی و سازمانهای متولی طی شش ماهه اول سالجاری برگزار شد. خاطرنشان می‌گردد: طبق برنامه‌ریزی بعمل آمده مقرر است کلاسهای آموزشی تخصصی و عمومی تا پایان سالجاری ویژه پرسنل برگزار گردد. همچنین به منظور سهولت و دسترسی آسان به شناسنامه آموزشی کارکنان، برای 400 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی شناسنامه بصورت الکترونیکی در سیستم پارسیان ثبت و بروزرسانی گردید.