| 26 مرداد 1399
En | 

قوانین و فرآیندها

 عنوانتاریخ اصلاححجم تاریخ ایجاد
ضریب حقوق 13961396/05/2260.44 KBدانلود1396/05/22
ضوابط 961396/05/22332.63 KBدانلود1396/05/22
فرآیند بازنشستگی1396/07/19194.45 KBدانلود1396/07/19
فرآیند پذیرش کارآموز1396/07/1780.89 KBدانلود1396/07/17
فرآیند درخواست کالا1396/07/1991.07 KBدانلود1396/07/19
قانون برنامه پنجم توسعه1396/05/2211.62 MBدانلود1396/05/22
قانون مدیریت خدمات کشوری1396/05/223.50 MBدانلود1396/05/22
قانون کار1396/05/22316.48 KBدانلود1396/05/22