06 اردیبهشت 1398
En | 

ملاقات مردمي

  • زمان ملاقات:
  • همه روزه از ساعت 8 تا 14 با هماهنگی
  • محل ملاقات:
  • ساختمان آزادی
  • شماره تلفن دفتر اداره نظام مهندسی:
  • 031-36690277

نظرسنجي

Loadingاخبار و اطلاعیه ها

* متقاضیان دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی که در آزمون ورود به حرفه مهندسان اردیبهشت ماه 97 و قبل از آن (مهرماه 96،شهریور و اسفندماه 95،مرداد و بهمن ماه 94) پذیرفته شده اند می توانند مدارک خود را (پیوست) فقط یکشنبه های پایان هرماه به اداره کل راه و شهرسازی ساختمان آزادی اتاق شماره 4 ارائه نمایند.

* متقاضیان ارتقا پایه پروانه اشتغال بکار که گواهینامه های پایان دوره آموزشی خود را دریافت نموده اند (تذکر: اعتبار گواهینامه های صادر شده از تاریخ برگزاری دوره سه سال می باشد و در صورت اتمام اعتبار اداره کل راه و شهرسازی هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت) لازم است مدارک مورد نیاز (پیوست) را فقط سه شنبه های پایان هر ماه به اداره کل راه و شهرسازی ساختمان آزادی اتاق شماره 4 ارائه نمایند.

* کاربرگ های مورد نیاز جهت ارائه مدارک (صدور-ارتقا-صلاحیت جدید)

* متقاضیان دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی که مدارک خود را جهت دریافت پروانه به اداره کل راه وشهرسازی ارائه نموده اند ، از طریق پیامک آماده بودن پروانه شان به آنها اطلاع رسانی خواهد شد و دیگر نیاز به مراجعه به سایت اداره کل را ندارند.

* فراخوان دوره های ارتقا پایه کاردانی

*فراخوان آزمون شفاهی معماران تجربی 1397 (شرایط و مدارک لازم)


اطلاعیه مفاصا حساب متقاضیان تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال بکار
قابل توجه پذیرفته شدگان ازمون بهمن ماه سال 94 دارای معافیت تحصیلی