31 اردیبهشت 1398
En | 

مباحث 22 گانه مقررات ملی

 عنوان 
آیین نامه ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختماندریافت
مبحث 20 : علائم و تابلوهادریافت
مبحث 19 : صرفه جویی در مصرف انرژیدریافت
مبحث 18 : عایق بندی و تنظیم صدادریافت
مبحث 17 : لوله کشی گاز طبیعیدریافت
مبحث 16 : تاسیسات بهداشتیدریافت
مبحث 15 : آسانسورها و پلکان برقیدریافت
مبحث 14 : تاسیسات مکانیکیدریافت
مبحث 13 : طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان هادریافت
مبحث 12 : ایمنی و حفاظت کار در حین اجرادریافت
مبحث 11: طرح و اجرای صنعتی ساختمان هادریافت
مبحث 10: طرح و اجرای ساختمان های فولادیدریافت
مبحث 09 : طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمهدریافت
مبحث 08 :طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بناییدریافت
مبحث 07 : پی و پی سازی دریافت
مبحث 06: بارهای وارد بر ساختماندریافت
مبحث 05: مصالح و فرآورده های ساختمانیدریافت
مبحث 04: الزامات عمومی ساختماندریافت
مبحث 03: حفاطت ساختمان ها در مقابل حریقدریافت
مبحث 02: نظامات اداریدریافت
مبحث 01: تعاریفدریافت
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختماندریافت
خلاصه مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختماندریافت
آیین نامه ماده 28 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختماندریافت
مبحث 21 : پدافند غیر عاملدریافت
مبحث 22 : مراقبت و نگهداری از ساختمان هادریافت

طرحهای تفصیلی به تفکیک شهر

 عنوان تاریخ ایجاد
شهر ابریشمدریافت1396/08/04
شهر عسگراندریافت1396/08/04
شهر علویجهدریافت1396/08/04
شهر فریدونشهردریافت1396/08/04
شهر فلاورجاندریافت1396/08/04
شهر فولادشهردریافت1396/08/04
شهر قمصردریافت1396/08/04
شهر قهدریجاندریافت1396/08/04
شهر گرگابدریافت1396/08/06
شهر گزدریافت1396/08/04
شهر گلدشتدریافت1396/08/04
شهر گلشهردریافت1396/08/04
شهر گوگددریافت1396/08/04
شهر لایبیددریافت1396/08/04
شهر محمد آباددریافت1396/08/06
شهر طالخونچهدریافت1396/08/04
شهر مشکاتدریافت1396/08/06
شهر نجف اباددریافت1396/08/06
شهر نصر آباددریافت1396/08/06
شهر نطنزدریافت1396/08/06
شهر نوش آباددریافت1396/08/06
شهر نیک آباددریافت1396/08/06
شهر هرنددریافت1396/08/04
شهر ورزنهدریافت1396/08/04
شهر ونکدریافت1396/08/04
شهر کاشاندریافت1396/08/04
شهر کرکونددریافت1396/08/04
شهر کلیشاد و سودرجاندریافت1396/08/04
شهر کمشچهدریافت1396/08/04
شهر کمهدریافت1396/08/04
شهر کوشکدریافت1396/08/04
شهر منظریهدریافت1396/08/06
شهر شهرضادریافت1396/08/06
شهر شاهین شهردریافت1396/08/04
شهر سجزیدریافت1396/08/06
شهر اردستاندریافت1396/08/04
شهر اژیهدریافت1396/08/06
شهر انارکدریافت1396/08/06
شهر ایمان شهردریافت1396/08/04
شهر برزوکدریافت1396/08/04
شهر برف انباردریافت1396/08/04
شهر بویین و میاندشتدریافت1396/08/06
شهر پیربکراندریافت1396/08/06
شهر تودشکدریافت1396/08/04
شهر تیراندریافت1396/08/04
شهر جندقدریافت1396/08/06
شهر چادگاندریافت1396/08/04
شهر چرمهیندریافت1396/08/04
شهر چمگرداندریافت1396/08/06
شهر حبیب آباددریافت1396/08/06
شهر حسن آباددریافت1396/08/06
شهر حنادریافت1396/08/04
شهر زیبا شهردریافت1396/08/04
شهر زوارهدریافت1396/08/06
شهر زاینده روددریافت1396/08/04
شهر رضوانشهردریافت1396/08/06
شهر رزوهدریافت1396/08/06
شهر دهقدریافت1396/08/04
شهر کوهپایهدریافت1396/08/04
شهر دهاقاندریافت1396/08/06
شهر دامنهدریافت1396/08/04
شهر داراندریافت1396/08/04
شهر خورو بیابانکدریافت1396/08/04
شهر خورزوقدریافت1396/08/04
شهر خوانساردریافت1396/08/04
شهر خمینی شهردریافت1396/08/06
شهر دستگرددریافت1396/08/06
شهرافوسدریافت1396/08/04