| 15 تیر 1399
En | 

شرح وظایف

 

   شرکت در جلسات کمیته کارشناسی کمیسیون ماده 5 و بررسی و انطباق مصوبات با ضوابط و طرح های مصوب

  بررسی و پیگیری تخلفات شهرداری ها در امور ساخت و ساز و کاربری های غیر مجاز

  بررسی و پیگیری مشکلات و تخلفات در پروژه های مسکن مهر

  بررسی  و پیگیری مشکلات اداره نظام مهندسی

  شرکت در کمیسیون های مناقصات ، مزایدات و استعلام بهای اداره پیمان و رسیدگی

  شرکت در جلسات بکارگیری مهندسین مشاور اداره فنی و امور مشاورین

  بررسی و پیگیری مشکلات و موانع پروژه های راه سازی مدیریت ساخت و توسعه راه ها

  بررسی پروژه هاو خرید و فروش اراضی و املاک ونظارت بر عملكرد  اداره عمران و بهسازی شهری

  بررسی وضعیت پروژه های در دست اقدام مدیریت فنی و اجرایی

  شرکت در جلسات هیات نمایندگی و بررسی مصوبات هیات با ضوابط و قوانین موجود

  بررسی پرونده های املاک و حقوقی و ارائه رهنمود و تذکر

  پیگیری تصرفات اراضی دولتی و هماهنگی با یگان حفاظت از اراضی دولتی

  پیگیری اجرای احکام در واحد حقوقي

  بررسی پرونده های واگذاری و تطبیق آن با قوانین و مقررات مربوط