29 دی 1398
En | 

پروانه های آماده به تحویل از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

جهت اطلاع از اطلاعیه ها و فراخوان ها برای ارائه مدارک پروانه اشتغال بکار مهندسی به صفحه اصلی سایت اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان قسمت اخبار و اطلاعیه ها مراجعه شود.

پس از مشاهده نام خود با  در دست داشتن کارت شناسایی عکس دار شخصا جهت تحویل پروانه اشتغال بکار خود به اداره نظام مهندسی و مقررات ملی اداره راه و شهرسازی ساختمان آزادی به اتاق شماره  4 مراجعه نمایید.

در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره تلفن 36688011-031  داخلی 221تماس حاصل نمایید.

این اسامی مربوط به سالهای گذشته می باشد و آماده بودن پروانه اشتغال بکار مهندسی از طریق پیامک به اشخاص اطلاع داده خواهد شد.

عمران معماری برق مکانیک
نقشه برداری شهرسازی ترافیک  

فرایند صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی