26 شهریور 1400
   
 * مشارکت در احداث واحد های مسکونی - تجاری - گردشگری و ....
 * مشارکت در طرح های آماده سازی

 

   
* خلاصه آمار فعالیت های ساختمانی در مناطق شهری کشور و استان اصفهان 
* سالنامه آماری استان اصفهان 
*   نمودار تعداد و درصد توزیع ساختمان های تکمیل شده - اصفهان و کشور
*  نمودار میزان مبلغ و درصد توزیع سرمایه گذاری فعالیت های ساختمانی _اصفهان و کشور
*  متوسط میزان تراکم در پروانه های ساختمان مسکونی
  خانوار ،جمعيت ،واحد مسكوني(شهری و روستایی) استان اصفهان 1395-1375 
*   مقایسه شاخص های خانوار و جمعیت کشور و استان اصفهان  1395-1375    
*  مقایسه تعداد و درصد واحدهای مسکونی کشور و استان اصفهان1395-1375      
 وضعیت واحدهای مسکونی معمولی استان اصفهان  بر حسب نوع واحد مسکونی
*  وضعیت واحدهای مسکونی استان اصفهان بر حسب مساحت زیر بنا در سال 1395
*  وضعیت واحدهای مسکونی استان اصفهان بر حسب  نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته
*  تعداد واحدهای مسکونی استان اصفهان به تفکیک شهرستان1390
* تحولات تراکم و بعد خانواردر واحد مسکونی استان اصفهان طي سالهاي 1395-1375
* نمودار وضعیت واحدهای مسکونی استان اصفهان بر حسب  نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته در سال 1395 
*  نمودار وضعیت واحد مسکونی استان اصفهان  1375-1395
* نمودار مقایسه تعداد واحد های مسکونی استان اصفهان و کشور 1385- 1395    
 * نمودار مقایسه تعداد واحد های مسکونی خالی استان اصفهان و کشور 1385 - 1395
* نمودار توزیع نسبی خانوار های معمولی و گروهی ساکن در واحد های مسکونی معمولی استان اصفهان بر حسب نحوه تصرف محل سکونت

 

 
 مدیریت مسکن و ساختمان 

حوزه مديريت مسكن و ساختمان

زمان ملاقات : همه روزه از ساعت 7 الی 14

محل ملاقات : ساختمان سعادت آباد

تلفن تماس :   36688019-031

دورنگار :       36685547-031

پست الکترونیکی : bhrc.isfahan@gmail.com

                             IsfahanUnit@bhrc.ac.ir

نظرسنجي

Loadingاخبار مسکن مهر

 

فرآیند تکمیل اطلاعات متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شروع شد

 

***********************************************

آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی استان اصفهان 

***********************************************************

گالری عکس مسکن مهر

بازدید قائم مقام وزیر در امور مسکن مهر از پروژه 150 واحدی نائین

بازدید قائم مقام وزیر در امور مسکن مهر از پروژه 150 واحدی نائین

مسکن مهر کاشان

مسکن مهر کاشان

مسکن مهر کاشان

مسکن مهر کاشان

مسکن مهر شهرضا

مسکن مهر شهرضا

مسکن مهر خمینی شهر

مسکن مهر خمینی شهر

پروژه تجاری-اداری نائین

پروژه تجاری-اداری نائین

پروژه تجاری-اداری نائین

پروژه تجاری-اداری نائین