30 مهر 1400
En | 

نمودار سازمانی

 برنامه، بودجه شهرسازي و معماري بازآفرینی شهری و مسکن مهندسی و ساخت املاک و حقوقی  توسعه مدیریت و منابع انسانی حراست  بحران و پدافند غيرعامل ارتباطات و اطلاع رسانی پيمان و رسيدگي  آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مدیرکل