30 مهر 1400
En | 

گزارش تصویری

چشم انداز طرح اقدام ملي ، كم كردن زمان اميد براي خانه دار شدن

چشم انداز طرح اقدام ملي ، كم كردن زمان اميد براي خانه دار شدن

ویدئو کنفرانس معاونت توسعه منابع

ویدئو کنفرانس معاونت توسعه منابع

ویدئو کنفرانس معاونت توسعه منابع

ویدئو کنفرانس معاونت توسعه منابع

ویدئو کنفرانس معاونت توسعه منابع

ویدئو کنفرانس معاونت توسعه منابع

گام دوم مبارزه با کرونا ویروس99/2/2

گام دوم مبارزه با کرونا ویروس99/2/2

گام دوم مبارزه با کرونا ویروس99/2/2

گام دوم مبارزه با کرونا ویروس99/2/2

گام دوم مبارزه با کرونا ویروس99/2/2

گام دوم مبارزه با کرونا ویروس99/2/2

دیدارجناب آقای قاری قرآن با مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان

دیدارجناب آقای قاری قرآن با مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان

تشکیل کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان

تشکیل کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان

تشکیل کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان

تشکیل کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان

تشکیل کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان

تشکیل کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان

 رفع تصرف  8445متر از اراضی واقع در مبارکه به ارزش 26/535/000/000ریال

رفع تصرف 8445متر از اراضی واقع در مبارکه به ارزش 26/535/000/000ریال

 رفع تصرف  8445متر از اراضی واقع در مبارکه به ارزش 26/535/000/000 ریال

رفع تصرف 8445متر از اراضی واقع در مبارکه به ارزش 26/535/000/000 ریال

رفع تصرف 1000مترمربع از اراضی شهرستان میمه به ارزش 500/000/000ریال

رفع تصرف 1000مترمربع از اراضی شهرستان میمه به ارزش 500/000/000ریال

رفع تصرف 1000مترمربع از اراضی شهرستان میمه به ارزش 500/000/000ریال

رفع تصرف 1000مترمربع از اراضی شهرستان میمه به ارزش 500/000/000ریال

جلسه فرماندهان یگان های حفاظت از اراضی استان جهت برقراری تعامل بیشتر

جلسه فرماندهان یگان های حفاظت از اراضی استان جهت برقراری تعامل بیشتر

جلسه فرماندهان یگان های حفاظت از اراضی استان جهت برقراری تعامل بیشتر

جلسه فرماندهان یگان های حفاظت از اراضی استان جهت برقراری تعامل بیشتر

جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی

جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی

جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی

جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی

جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی

جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی

جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی

جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی

جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی

جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی

جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی

جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی

جلسه کمسیون ماده 5 استان

جلسه کمسیون ماده 5 استان

جلسه کمسیون ماده 5 استان

جلسه کمسیون ماده 5 استان

جلسه کمسیون ماده 5 استان

جلسه کمسیون ماده 5 استان

بازدیدفرمانده محترم یگان از اداره راه و شهرسازی لنجان

بازدیدفرمانده محترم یگان از اداره راه و شهرسازی لنجان

بازدیدفرمانده محترم یگان از اداره راه و شهرسازی لنجان

بازدیدفرمانده محترم یگان از اداره راه و شهرسازی لنجان

بازدید فرمانده یگان از خودروهای مرکز یگان

بازدید فرمانده یگان از خودروهای مرکز یگان

بازدید فرمانده یگان از خودروهای مرکز یگان

بازدید فرمانده یگان از خودروهای مرکز یگان

بازدید فرمانده یگان از خودروهای مرکز یگان

بازدید فرمانده یگان از خودروهای مرکز یگان

بازدید فرمانده یگان از خودروهای مرکز یگان

بازدید فرمانده یگان از خودروهای مرکز یگان

دیدار فرمانده یگان با فرمانده نیروی انتظامی استان

دیدار فرمانده یگان با فرمانده نیروی انتظامی استان

دیدار فرمانده یگان با فرمانده نیروی انتظامی استان

دیدار فرمانده یگان با فرمانده نیروی انتظامی استان

جلسه انتزاع راه روستایی

جلسه انتزاع راه روستایی

ارتباط مستقیم با مقام عالی وزارت در هفته روابط عمومی

ارتباط مستقیم با مقام عالی وزارت در هفته روابط عمومی

ارتباط مستقیم با مقام عالی وزارت در هفته روابط عمومی

ارتباط مستقیم با مقام عالی وزارت در هفته روابط عمومی

جلسه با مسئولین شهرضا

جلسه با مسئولین شهرضا

جلسه با مسئولین شهرضا

جلسه با مسئولین شهرضا

جلسه با مسئولین شهرضا

جلسه با مسئولین شهرضا

جلسه شورای فرهنگی

جلسه شورای فرهنگی

جلسه شورای فرهنگی

جلسه شورای فرهنگی

جلسه شورای فرهنگی

جلسه شورای فرهنگی

جلسه هماهنگی تأمین زمین طرح اقدام ملی شهر چمگردان 11-3-99

جلسه هماهنگی تأمین زمین طرح اقدام ملی شهر چمگردان 11-3-99

جلسه هماهنگی تأمین زمین طرح اقدام ملی شهر چمگردان 11-3-99

جلسه هماهنگی تأمین زمین طرح اقدام ملی شهر چمگردان 11-3-99

جلسه هماهنگی تأمین زمین طرح اقدام ملی شهر چمگردان 11-3-99

جلسه هماهنگی تأمین زمین طرح اقدام ملی شهر چمگردان 11-3-99

کمیسیون ماده 5 کاشان ، قمصر و نیاسر 11-3-99

کمیسیون ماده 5 کاشان ، قمصر و نیاسر 11-3-99

کمیسیون ماده 5 کاشان ، قمصر و نیاسر 11-3-99

کمیسیون ماده 5 کاشان ، قمصر و نیاسر 11-3-99

کمیسیون ماده 5 کاشان ، قمصر و نیاسر 11-3-99

کمیسیون ماده 5 کاشان ، قمصر و نیاسر 11-3-99

  اقدامات یگان حفاظت استان اصفهان در ایام سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

اقدامات یگان حفاظت استان اصفهان در ایام سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

.

.

جلسه تکریم  اقای عبدالحسین پارسایی و معارفه اقای مهدی منصوری بعنوان رئیس اداره حراست اداره کل راه و شهرسازی اصفهان

جلسه تکریم اقای عبدالحسین پارسایی و معارفه اقای مهدی منصوری بعنوان رئیس اداره حراست اداره کل راه و شهرسازی اصفهان

جلسه تکریم  اقای عبدالحسین پارسایی و معارفه اقای مهدی منصوری بعنوان رئیس اداره حراست اداره کل راه و شهرسازی اصفهان

جلسه تکریم اقای عبدالحسین پارسایی و معارفه اقای مهدی منصوری بعنوان رئیس اداره حراست اداره کل راه و شهرسازی اصفهان

احداث باند دوم محور نایین -انارک -خور - طبس

احداث باند دوم محور نایین -انارک -خور - طبس

احداث باند دوم محور نایین -انارک -خور - طبس

احداث باند دوم محور نایین -انارک -خور - طبس

احداث باند دوم محور نایین -انارک -خور - طبس

احداث باند دوم محور نایین -انارک -خور - طبس

اجرای حکم قلع و قمع و رفع تصرف از اراضی ملی در استان اصفهان

اجرای حکم قلع و قمع و رفع تصرف از اراضی ملی در استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

سفر دو عضو کابینه دولت به استان اصفهان

بازدید جناب آقای دکتر قاری قرآن   از پروژه های در دست احداث راه و مسکن در شهرستان بویین و میاندشت وفریدن

بازدید جناب آقای دکتر قاری قرآن   از پروژه های در دست احداث راه و مسکن در شهرستان بویین و میاندشت وفریدن

سه مورد اجرای حکم قضایی قلع و قمع در شهر قمصر از توابع شهرستان کاشان

سه مورد اجرای حکم قضایی قلع و قمع در شهر قمصر از توابع شهرستان کاشان

بازدید جناب آقای دکتر قاری قرآن از محور اصفهان چادگان و مجتمع فرهنگی چادگان

بازدید جناب آقای دکتر قاری قرآن از محور اصفهان چادگان و مجتمع فرهنگی چادگان

سفر  مدیرکل محترم جناب اقای دکتر قاری قرآن به دوشهرستان بویین ومیاندشت وفریدن

سفر مدیرکل محترم جناب اقای دکتر قاری قرآن به دوشهرستان بویین ومیاندشت وفریدن

رفع تصرف از اراضی سپاهان شهر به ارزش ریالی حدود 4 هزار میلیارد ریال توسط یگان حفاظت از اراضی استان اصفهان

رفع تصرف از اراضی سپاهان شهر به ارزش ریالی حدود 4 هزار میلیارد ریال توسط یگان حفاظت از اراضی استان اصفهان

اجرای حکم قضایی قلع و قمع به مساحت 7500 متر مربع به ارزش 7 میلیارد و 500 میلیون ریال در شهر بداغ آباد از توابع شهرستان مبارکه

اجرای حکم قضایی قلع و قمع به مساحت 7500 متر مربع به ارزش 7 میلیارد و 500 میلیون ریال در شهر بداغ آباد از توابع شهرستان مبارکه

حضور جناب آقای دکتر ترکی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی  در سومین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان

حضور جناب آقای دکتر ترکی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در سومین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان

دو مورد رفع تصرف  اراضی ملی  واقع در زندوان ،شهرستان اصفهان وشهرستان کاشان واقع در برزک و بلوار قطب راوندی مجموعا به مساحت 1720 متر مربع

دو مورد رفع تصرف  اراضی ملی  واقع در زندوان ،شهرستان اصفهان وشهرستان کاشان واقع در برزک و بلوار قطب راوندی مجموعا به مساحت 1720 متر مربع